3. června 2023
sobota
Mateřské centrum / herna
9.30 - 12.00
Sala Terrena
15.00–21.00+

Ještěrky

každé úterý, 9.30–10.15 / 10.30–11.15, Mateřské centrum

Kurz Ještěrky patří již od vzniku Komunitního centra mezi nejnavštěvovanější kroužky pro rodiče s dětmi od 2–4 let. Kroužek je zaměřen na celkový psychomotorický rozvoj dítěte a posílení vztahu rodič/prarodič dítě. Učíme se společně říkadla, tanečky, písničky, hru na drobné Orffovy nástroje, cvičíme s overbally apod. Hrajeme si s rytmem, zvukem, melodií, které sami dokážeme vytvořit. Nepoužíváme reprodukovanou hudbou.  Zážitkovou formou poznáváme v průběhu roku barvy, jednotlivá roční období a tradice, které se k nim vztahují. Po stupně se začínáme učit prostřednictvím her spolupráci s ostatními vrstevníky. Kurz je výbornou přípravou na zařazení dítěte do mateřské školy, ale zároveň inspirací pro rodiče, jak děti tohoto věku rozvíjet. Každá hodina je ukončena společným vyráběním s rodičem.

Cena

140 Kč / hodina
pololetní předplatné – včetně materiálu na vyrábění

Kontakt

Štěpánka Pěnkavová
777 638 811
penkavky@centrum.cz