28. listopadu 2022
pondělí
Mateřské centrum / herna
9.30–18.00
Sala Terrena
15.00–21.00+

Minisbor Kampata

každé pondělí, 17.30–18.30, Mateřské centrum

Jsme skupinka šikovných zpěváčků ve věku od 10 do 17 let. Náplní společných lekcí je zdokonalování pěveckých dovedností, snaha o čistou intonaci a správné pěvecké návyky (vše formou motivačních her) i zpěv oblíbených, známých i neznámých hudebně hodnotných písní s doprovodem klavíru. Práce v menší skupině (asi 15 dětí) umožňuje individuální přístup ve výuce. Po přezkoušení příjímáme nové členy. Přijďte mezi nás!

Kontakt

Denisa Dohnalová
605 419 379
kampata@email.cz
www.kampata.cz